SBD Praha DBV Klient

DBV formuláře a požadavky

Vážení klienti družstevní bytové výstavby,
připravili jsme pro Vás tuto sekci DBV formuláře, kde můžete jednoduše a online zažádat Vaše bytové družstvo o vystavení potvrzení, souhlasu či vyjádření k Vaší žádosti. V následujících oknech prosím vyberte nejprve město nebo městskou část, kde se nachází bytové družstvo, jehož jste členem, a poté vyberte bytové družstvo, kterého jste členem. Po odsouhlasení Vašeho výběru (tlačítko OK) budete přesměrovánina příslušné formuláře Vámi vybraného bytového družstva. Údaje, potřebné k přihlášení se do správného bytového družstva naleznete v nájemních smlouvách nebo v níže uvedeném seznamu bytových družstev.

Formuláře

Seznam bytových družstev

Bytové družstvo MALÝ HÁJ
Praha 10
Bytové družstvo MALÝ HÁJ VII
Praha 10
Bytové družstvo MALÝ HÁJ VIII
Praha 10
Bytové družstvo MALÝ HÁJ IX
Praha 10
Bytové družstvo KASKÁDY VII
Praha 5
Bytové družstvo KASKÁDY VIII
Praha 5
Bytové družstvo KASKÁDY XI
Praha 5
Bytové družstvo KASKÁDY XIV
Praha 5
Bytové družstvo KASKÁDY XV
Praha 5
Bytové družstvo Drnovská
Praha 6
Bytové družstvo Drnovská III
Praha 6
Bytové družstvo Rezidence Říční
Svitavy
Bytové družstvo CITY BYTOVÁ
Praha 13
Bytové družstvo CITY BYTOVÁ II
Praha 13
Bytové družstvo CITY BYTOVÁ XI
Praha 13
Bytové družstvo CITY BYTOVÁ XIII
Praha 13
Bytové družstvo PARK IV
Praha 9
Bytové družstvo PARK VI
Praha 9
Bytové družstvo PARK VIII
Praha 9
Bytové družstvo PARK XI
Praha 9
Bytové družstvo HABR
Praha 9
Bytové družstvo Klíčanka
Klíčany
Bytové družstvo Park Milovice
Milovice
Bytové družstvo V Zahrádkách
Plzeň
Bytové družstvo Nová Tesla
Pardubice